KİLİT İN TARİHİ ...

   Mal ve can güvenliği olgusu ilk çağlardan günümüze kadar insanların üzerinde önemle durduğu bir olgudur. Tarihte bilinen ilk kilitler M.Ö. 2000 yılında Mısır'da kullanılmıştır. Bu kilitler ahşap olup büyüklükleri itibarı ile oldukça hantal bir görünüme sahiptiler. Sürgü üzerindeki deliklere pimlerin girmesi ile kilitleme sağlanırken, pimleri boşa çıkaran tek anahtar sistemiyle de kilidin açılması temin ediliyordu. Eski Romalılardan 18.yy`a kadar en yaygın şekilde kullanılan kilit türü, kılavuz tipi kilitler olmuştur. Günümüzde de hala kullanılan bu kilitler, daha çok iç mekan kapılarında, dolap kapılarında ve çekmecelerde olduğu gibi yüksek emniyet gerektirmeyen basit tip kilitlerdir. Bu kilitlerin önemli özelliği kilitleme mekanizmasına girişi sağlayan delikle, anahtarın ayrı büyüklükte ve şekilde olmasıdır. Bu devirlerde kilitçilik, demir işçiliğinin en seçkin örneklerinin verildiği bir meslek olarak kabul edilir, sanat ve tekniğin tüm incelikleri kullanılarak imalat yapılırdı.18.yy`dan itibaren kişisel mülkiyet duygusu arttıkça, sahip bulunulan konut, işyeri ve tüm mekanlara giriş ve çıkışları denetim altına alma gereksinimi önem kazanmaya başlamıştır. Günümüze kadar pek çok değişikliğe uğrayan kilit , şimdi çelik, prinç ve zamaktan üretiliyor olup, teknolojik gelişmelerle üstün nitelikler kazanmıştır.1990'lı yıllardan sonra elektronik sanayinin hızlı bir şekilde gelişmesi ile birlikte artık mekanik kilit yerini yavaş yavaş elektronik kilide bırakmaya başlamıştır.

www.kilitx.com'dan alınmıştır.